Krom toho,že se zde bude rozebírat problematika konstrukce zejména paludárií (akvaterárií,vivárií) je potřeba vědět z čeho všeho lze takové terárium zhotovit.

Základni druhy terárií:Celoskleněná lepená terária

Jsou lepena vodovzdornými lepidly ze skleněných tabulí.A pro naše účely bude nejefektivnější

Celoskleněná terária

Někdy jsou nazývána taky jako elementky.Jedná se o nádrže z litého skla.Vetšinou malých rozměrů.Používáme je k chovu bezobratlých ,larev obojzživelníku a také jako karanténí nádrže.

Terária z kovu a skla

Skleněné a pletivové stěny jsou připevněny v kovové kostře ,nebo je celé terárium vyrobeno z plechu z předními prosklenými dvířky.

Plasová terária

Jejich stěny mohou být z desek tvrzeného PVC ,navzájem slepených ,nebo vlepených do kovového ,či dřevěného rámu.


Samozřejmě jsou další a další zbůsoby konstrukce terárek a různé kominace materiálů od celodřevěných až po betonová terárka pro velké druhy ještěrů. Nejvíce je však důležité si uvědomit jaký tip terária potřebujeme pro danné zvíře zhotovit, tzn. z jaké klimatické oblasti tvor pochází a podle toho přizbůsobit vybavení terária. Terária rozdělujeme do těchto skupin:

Pouštní(suché) terárium

Udržujeme v nich vysokou denní teplotu,často s výrazným nočním poklesem.Nutné je současné dobré větrání.Na dno pokládáme říční písek,optimálni je písek pouštní.Terárium je nutné vyhřívat lokálnim ohřevem,např.bodovou žárovkou,nebo topným kamenem.

Polosuché terárium

Oproti předchozímu typu terária v něm udržujeme vyšší vlhkost a lze ho osadit bohatší vegetací.Dno nádrže pokrýváme směsí písku a rašeliny v poměru 1:1 . Zadní -případně boční stěny obložíme kůrou ,nebo je upravíme pomocí betonu a kamenů.Toto terárium je možne osázet rostlinami o kterých se zminíme v následujících sekcích.

Tropické pralesní terárium(exoterárium)

Tento typ je charakteristický vysokou vzdušnou vlhkostí vzduchu a bohatší vegetací.Jako substrát se hodí rašelina ,nebo rašeliník, popř. jejich směs.Dnes se hojně používá tzv.kokosový substrát. samozřejmě toto terárium musí byt vyhříváno jiz zmíněným způsobem.

Akvaterárium(paludárium,vivárium)

Vodní nádrž zde zabírá 1/2 ,nebo více plochy dna.Prakické je vybavit vodní nádrž výpustním otvorem ,pro usnadnění časté výměny vody.Důležitá je úprava břehu ,kde musíme zabezpečit snadný výstup zvířete z vody.

Toto byly jen ve stručnosti základní informace ,které bychom před konstrukcí jakéhokoliv terária měli vědět.Bylo čerpáno z knihy Terárium od A-Z.Dále se budeme konkrétněji zabývat problematikou stavby PALUDÁRIA.